Signup


Ladda upp och administrera dina storyspots här

Skapa nya storyspots genom att ladda upp ljudfiler från din dator. Eller administrera storyspots som du redan har skapat i appen.


Create new storyspots by uploading audio files from your computer. Or edit storyspots already created in the app.